09126961142 , 021-77141004
قالب کیک آهنی

قالب کیک آهنی

خاصیت گرانیت برای ظروف آهنی

پوشش گرانیت برای این گونه قالبها بسیار مفید است چراکه از زنگ زدن آهن جلوگیری کرده و اجازه نمیدهد اکسید آهن به مواد غذایی وارد شود، از طرفی نچسبی پوشش قالب باعث میشود کیک و یا پیتزا به راحتی از قالب جدا شده و برای شستشو نیز مشکلی ایجاد نشود.

 

دیزی آبی

دیزی آبی

دیزی آبی

دیزی و قابلمه های زودپز قابلیت گرانیت و رنگ کاری دارند.

رنگ برای این نوع ظرفها موجود است و داخل آنها نیز گرانیت میشود. در بیشتر موارد توصیه میشود این نوع ظروف را پوشش گرانیت بزنید زیرا مواد غأایی با حرارت بسیار بالایی در آن پخت میشود و چسبندگی زیادی پیدا میکنند و اگر پوشش گرانیت داشته باشند دیگر چسبندگی نخواهند داشت و برای شستشو نیز بسیار راحت تمیز میشوند.

ثبت سفارش
× چت آنلاین